Đến dự Hội nghị thành lập HTX có đại diện Liên minh HTX, Phòng Tài Chính – Kế hoạch, Phòng NN&PTNT huyện Ngọc Hiển, UBND xã Viên An và 13 hộ dân là thành viên HTX trực tiếp sản xuất kinh doanh trên địa bàn ấp Ông Linh, xã Viên An.

HTX đăng ký ngành nghề kinh doanh nuôi tôm sinh thái, nuôi trồng thủy sản các loại và cung ứng dịch vụ nông nghiệp thủy sản. Mục đích thành lập HTX nhằm góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho thành viên, tạo mô hình mới có hiệu quả, xây dựng nông thôn mới. HTX thành lập với 13 thành viên, với số vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 300.000.000 đồng. Hội nghị đã thông qua Điều lệ cũng như Phương án sản xuất kinh doanh của HTX và đã bầu ra HĐQT gồm 03 thành viên và 01 Kiểm soát viên HTX.

(Đại diện HTX ra mắt Hội nghị)

Phát biểu tại hội nghị, Ông Lê Văn Kháng - Phó Chủ tịch Liên minh HTX chúc mừng các đồng chí vừa được bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát HTX NTTS sinh thái Ông Linh, đồng thời tư vấn cho HTX về những kinh nghiệm quản lý, điều hành HTX hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống cho thành viên, nhân dân trên địa bàn. Qua đó, Ông Kháng cũng mong các phòng, ban chuyên môn của huyện Ngọc Hiển phối hợp cùng với chính quyền, đoàn thể ở địa phương tiếp tục quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho HTX hoạt động đạt hiệu quả cao và tiếp tục hỗ trợ về mặt tổ chức, cơ sở vật chất chổ nơi làm việc cũng như hoàn thiện các thủ tục đăng ký HTX theo quy định.

Đại diện HTX, ông Tạ Minh Hải vừa được hội nghị bầu giử chức vụ Chủ tịch HĐQT, phát biểu chân thành cám ơn các đơn vị đã tư vấn cũng như các thành viên hỗ trợ giúp đỡ HTX thành lập hôm nay thành công tốt đẹp, ghi nhận các ý kiến phát biểu của đại biểu các cấp, sẽ hoàn thiện Điều lệ cũng như phương án sản xuất kinh doanh, đồng thời cam kết nỗ lực lãnh đạo điều hành HTX hoạt động có hiệu quả, mang lại lợi ích cho thành viên và góp phần cùng UBND xã Viên An phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của lãnh đạo.

Theo:  Mỹ Hằng