Huyện Đầm Dơi nói chung, xã Quách Phẩm nói riêng có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn, người dân nơi đây chủ yếu là nuôi tôm và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi tôm quảng canh cải tiến. Thị trường tiêu thụ tôm rất đa dạng, đầu ra con tôm rất tốt và ổn định. Tuy nhiên, đa số các hộ còn làm ăn mang tính cá thể, trong việc nuôi tôm còn thiếu tập trung chưa tạo hiệu quả cao trong sản xuất. Để hỗ trợ nhau về mặt kỹ thuật nuôi tôm quảng canh cải tiến, hạn chế chi phí đầu tư cũng như thức ăn, thuốc thú y thủy sản; HTX là nơi đầu mối bán ra tôm nguyên liệu khi thu hoạch ổn định lợi nhuận được tăng lên, nâng cao đời sống của các thành viên. Chính vì vậy, HTX Đại Phát ra đời sẽ hỗ trợ cho thành viên giảm được chi phí đầu tư thả giống, thức ăn, thuốc thủy sản, tăng lợi nhuận, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển nhằm tạo thu nhập ổn định cuộc sống cho thành viên và người lao động.

(Quang cảnh Hội nghị)

Hội nghị đã thông qua chi tiết phương án, điều lệ của HTX và được biểu quyết dưới sự tán thành của 100% thành viên. Qua đó, Hội nghị đã bầu Hội đồng quản trị gồm 03 người và 01 kiểm soát viên; ông Phan Hữu Phước được bầu làm Chủ tịch Hội quản trị kiêm Giám đốc và ông Mai Văn Tuấn làm kiểm soát viên HTX. HTX Đại Phát đăng ký vốn điều lệ ban đầu là 200.000.000 đồng, với 07 thành viên. HTX đăng ký ngành nghề hoạt động: Dịch vụ nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản (tôm nguyên liệu, thức ăn, thuốc thủy sản,…)

Tại Hội nghị, ông Phan Hữu Phước thay mặt Hội đồng quản trị HTX xin chân thành cám ơn các đơn vị đã tư vấn, hỗ trợ giúp HTX thành lập và đi vào hoạt động; ghi nhận các ý kiến phát biểu của đại biểu các cấp và sẽ hoàn thiện Điều lệ cũng như phương án sản xuất kinh doanh, đồng thời cam kết nỗ lực lãnh đạo điều hành HTX hoạt động có hiệu quả mang lại lợi ích cho thành viên và góp phần cùng xã Quách Phẩm phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết đề ra./.

                                                                                                                         Theo: Mỹ Hằng