Tham dự lễ khai giảng với sự có mặt của Ông Đỗ Văn Sơ – Ủy viên BTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau; đại diện Thường trực và lãnh đạo phòng, ban Liên minh hợp tác xã tỉnh; đại diện nhà trường có Thạc sỹ Lương Quang Minh – giảng viên Trường trung cấp nghề và đào tạo HTX Miền Nam và có mặt 45 học viên là cán bộ Kế toán của HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự.

(Quang cảnh lớp học)

Lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho kế toán hợp tác xã nông ngiệp năm 2018 tổ chức tại Liên minh hợp tác xã tỉnh từ ngày 24-28/9/2018. Học viên được tiếp thu các chuyên đề như sau: Giới thiệu hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư số 24/2017/TT-BTC; Kế toán tài chính HTX; Công tác quản lý thuế trong hợp tác xã.

Qua lớp tập huấn, các học viên sẽ nắm được những Thông tư hướng dẫn về hệ thống tài khoản để thực hiện công việc kế toán, hạch toán, báo cáo tài chính và báo cáo thuế của HTX ngày càng có hiệu quả và đúng qui định của Luật HTX năm 2012 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan. Cuối khóa học viên viết bài thu hoạch và được Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ hợp tác xã Miền Nam cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán HTX nông nghiệp năm 2018./. 

Theo: Tuyết Trinh