(Quang cảnh buổi làm việc)

Tại buổi làm việc Đoàn công tác đã nghe HTX DVNN Lý Văn Lâm báo cáo những điểm hạn chế của HTX đã được khắc phục trong thời gian quan và những việc chưa khắc phục được đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra trong đợt kiểm tra trước. Bên cạnh đóÔng Nguyễn Đông Dương – Giám đốc HTX DV-NN Lý Văn Lâm báo cáo tình hình hoạt động của HTX trong năm 2019 và những tháng đầu nam 2020 và những khó khăn của HTX trong thời gian qua như: đầu ra sản phẩm hạn chế chỉ tiêu thụ được thị trường nội địa khó ký hợp đồng được với doanh nghiệp, siêu thị coop.mart và đề ra phương hướng nhiệm sản xuất kinh doanh sắp tới … mong được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp các ngành chức năng để HTX phát triển mạnh hơn trong thời gian tới.

Kết thúc buổi làm việc ông Đỗ Vũ Thiên Ân - trưởng đoàn đề nghị HTX khắc phục ngay những hạn chế do đoàn kiểm tra chỉ ra tại buổi kiểm tra; hoàn thành các báo cáo theo mẫu, lưu trữ hồ sơ và hoàn thiện các chứng từ trong hoạt động theo quy định của tài chính theo quy định./.

Theo: Trần Thị Lam