Đại diện Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh có Bà Nguyễn Thu Thảo – Chủ nhiệm UBKT, Ông Võ Minh Á - Ủy viên UBKT, Ông Đỗ Vũ Thiên Ân - Ủy viên UBKT, Bà Trần Thị Mỹ Hằng - Ủy viên UBKT. Về địa phương, đại diện Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Cái Nước; Ông Lâm Hoàng Kiếm – Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thới và Hội đồng quản trị, kiểm soát viên, thành viên của HTX nuôi trồng thủy sản Đông Thới.

Tại buổi làm việc, đại diện HTX Ông Trần Việt Khái - Chủ tịch HĐQT báo cáo với đoàn kiểm tra về thông tin, tổ chức bộ máy, việc thực hiện điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và trình bày phương hướng phát triển năm 2022 của hợp tác xã.

HTX có vốn điều lệ 400.000.000 đồng, gồm có 09 thành viên, Hội đồng quản trị 03 và 01 kiểm soát viên, ngành nghề đăng ký kinh doanh: nuôi trồng thủy sản. HTX có sự đoàn kết cao và quyết tâm phát triển HTX, đã tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho các thành viên. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi còn một số khó khăn mà hợp tác xã cần được hỗ trợ, bởi đến nay một số  thành viên vẫn chưa nắm rõ được luật hợp tác xã kiểu mới và kiểu cũ; cách tiếp cận các chính sách hỗ trợ của tỉnh.

Phát biểu kết luận, Bà Nguyễn Thu Thảo – Trưởng Đoàn Kiểm tra, Giám sát đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà các thành viên Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Đông Thới đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới Hợp tác xã cần tiếp thu những ý kiến đóng góp của các sở ban ngành, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất; trao đổi công nghệ thông tin; tiếp cận các chính sách hỗ trợ của tỉnh; nâng cao nhận thức tư duy, nhạy bén trong nắm bắt thị trường từ các nguồn thông tin khác nhau, như internet, báo chí…để nắm rõ các chính sách hỗ trợ từ nhà nước,  từng bước đưa hợp tác xã đi vào hoạt động có hiệu quả.

                                                                                                                           Theo: Mỹ Hằng