Xây dựng nông thôn mới thực chất là sự chuẩn hóa việc đầu tư phát triển cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tỉnh luôn xác định vai trò nông dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, nên đã hỗ trợ, người dân làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình. Xây dựng nông thôn mới cũng góp phần làm chuyển biến nhận thức của người dân về phát triển kinh tế, tập quán sản xuất, chỉnh trang nhà ở, xây dựng hàng rào xanh, bảo vệ môi trường...Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư và huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới mục tiêu đưa nông thôn trở thành “nơi đáng sống” và “nơi muốn sống”.

Tại buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh hợp tác xã tỉnh; ông Trần Văn Mân – Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh; ông Mai Bão Giang - Giám đốc Quỹ hỗ trợ; Ông Nguyễn Minh Tuấn – Chủ tịch UBND xã Tân Hưng Tây; ông Phạm Minh Khởi - Bí thư Đảng ủy xã Tân Hưng Tây; ông Đỗ Thành Nghĩ - Giám đốc HTX Hưng Hiệp Tiến; ông Tô Việt Hài - Giám đốc HTX Đồng Tiến là 2 HTX tại địa phương và đại diện lãnh đạo các phòng ban có liên quan đến dự buổi làm việc…

Trong buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Tuấn - đại diện UBND xã đã báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019 – 2020 và trình bày kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025. Hiện nay, tại địa phương còn một số khó khăn như: Về kinh tế xã còn 1 hộ nghèo, về giáo dục và đào tạo tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm dưới 50%, về y tế tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế không đạt theo kế hoạch đề ra và về môi trường các tiêu chí như nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt…không đạt chỉ tiêu đề ra và ông cũng mong muốn được sự hỗ trợ quan tân giúp đỡ vốn, thiết bị,…của các ngành chức năng để xã đạt được các tiêu chí theo kế hoạch đề ra để xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo đúng tiến độ.

(Quang cảnh buổi làm việc)

Qua báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của Chủ tịch xã, ông Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và mong muốn địa phương tiếp tục hoàn thiện, củng cố những tiêu chí đã đạt và xây dựng các tiêu chí chưa đạt theo kế hoạch đã ký, phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình và Ông cũng báo cáo lại với các ngành có liên quan để kịp thời hỗ trợ xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao./.

Theo: Trần Thị Lam