Ông Nguyễn Trọng Nhân – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh triển khai Kế hoạch số 215/KH-LMHTX, ngày 04/5/2022 về việc tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại cho các HTX năm 2022. Mục tiêu của Kế hoạch giúp các HTX chia sẽ cơ hội hợp tác; quảng bá hàng hóa nông sản có lợi thế nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, mang lại lợi ích cho các HTX và thành viên. Giúp các HTX nắm bắt thông tin, áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, góp phần hình thành và phát triển chuỗi liên kết, chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực của tỉnh vào sự nghiệp phát triển kinh tế tập thể – hợp tác xã phát triển bền vững.

(Quang cảnh buổi làm việc)

Trong Kế hoạch cũng nêu rõ hàng hóa của các HTX tham gia Hội chợ Coop-Expo 2022 phải tuân thủ các quy định của Ban tổ chức Hội chợ về chất lượng, nguồn gốc, mẫu mã, thương hiệu, đạt các tiêu chuẩn, chứng nhận cần thiết và phải đăng ký kịp thời với Liên minh hợp tác xã tỉnh; cung cấp các thông tin, hình ảnh có liên quan đến các sản phẩm cho Ban tổ chức Hội chợ. Bên cạnh đó, các phòng ban, chức năng thuộc Liên minh hợp tác xã tỉnh sẽ có trách nhiệm chủ động phối hợp thực hiện các giải pháp cần thiết nhằm tư vấn, hỗ trợ, giúp các HTX có đủ điều kiện tham gia Hội chợ.

Tại buổi làm việc, các HTX đã đăng ký và đề xuất những nội dung cần sự trợ giúp của Liên minh khi tham gia Hội chợ. Bên cạnh đó, HTX Tài Thịnh Phát Farm và HTX Cái Bát cũng chia sẽ kinh nghiệm các lần tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại trước đây.

Kết thúc buổi làm việc, các HTX đã đăng ký các sản phẩm tham gia Hội chợ, cam kết trưng bày, bán các sản phẩm đạt chất lượng cao, nguồn gốc rõ ràng. Cùng phối hợp Liên minh HTX tỉnh thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Theo: Như Thùy