Ngày 18/10/2019, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đầm Dơi đến là làm việc với 7/9 hộ dân đăng ký làm thành viên HTX nuôi tôm siêu thâm canh tại Đầm Dơi.

(Quang cảnh buổi làm việc)

Tại buổi làm việc các sáng lập viên được nghe ông Trần Văn Mân – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh giới thiệu những nội dung chính của Luật HTX năm 2012, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của các Chính phủ và các Bộ, ngành cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển KTTT, Quy trình thành lập HTX và công tác hỗ trợ hộ dân nuôi tôm siêu thâm canh theo chuỗi giá trị ngành tôm của tỉnh, nhằm thực hiện tốt bảo vệ môi trường, cung ứng và tiêu thụ tập trung đầu vào, đầu ra sản phẩm tôm, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao trong sản xuất, tạo chất lượng giá trị sản phẩm cao đáp ứng tiêu chuẩn trong và ngoài nước nhằm nâng cao tu nhập đời sống cho thành viên và người lao động trong hợp tác xã góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Sau trao đổi, Ban sáng lập viên HTX siêu thâm canh đã thống nhất tham gia thành lập HTX nuôi tôm siêu thâm canh Đầm Dơi và cung cấp thông tin cần thiết để cho Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ xây dựng phương án, Điều lệ và các thủ tục cần thiết khác để thành lập mới HTX nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn huyện Đầm Dơi.

Theo: Tuyết Trinh