Ông Đỗ Văn Sơ – Chủ tịch Liên minh hợp tác xã phát biểu khai mạc hội nghị với những nội dung chỉ đạo năm 2018. Bên cạnh đó, cùng với Công đoàn cơ quan đẩy mạnh công tác phát huy vai trò của cán bộ viên chức cơ quan, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chăm lo đời sống cán bộ, viên chức cơ quan năm 2018 song song cùng nhiệm vụ chính trị tại đơn vị năm 2018 đạt kết quả tốt nhất.

Cũng tại Hội nghị này, Ông Lê Văn Kháng – Phó chủ tịch Thường trực Liên minh hợp tác xã cũng báo cáo sơ lược tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của đơn vị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Qua đó, Thường trực cũng ghi nhận sự nổ lực của cán bộ, viên chức cơ quan đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2017. Nhiệm vụ năm 2018 chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành lập hợp tác xã; các lớp tập huấn; Hỗ trợ vốn cho các hợp tác xã đạt 100% kế hoạch đề ra.

Thay mặt Thường trực Liên minh hợp tác xã tỉnh ông Nguyễn Trọng Nhân – Phó chủ tịch, thông báo kết quả xếp loại viên chức năm 2017 và công quyết định khen thưởng cho cán bộ, viên chức năm 2017, kết quả có 04 tập thể, và 15 cán bộ, viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Nhân dịp này, Ban chấp hành Công đoàn cũng công bố kết quả bình xét của tổ nữ công, kết quả công nhận 05 đoàn viên nữ trong tổ đạt danh hiệu “nữ hai giỏi năm 2017”.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết, mang tính xây dựng. Thường trực Liên minh hợp tác xã tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được năm 2017, đồng thời cũng đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức cơ quan khắc phục những hạn chế trong năm 2017, quyết tâm toàn thể cán bộ, viên chức cơ quan thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018./.

Theo Nguyễn Thu Thảo