Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh hợp tác xã Việt Nam, lần VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025         

STT Số hiệu Ngày ban hành Nội dung Tải văn bản Chi tiết
1.Quyết định 2822/QĐ-UBND24/11/2022Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau Quyết định 2822/QĐ-UBND
2.Số 37-Ctr/TU17/11/2022Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới 37-CTr/TU
3.Kế hoạch 172/KH-UBND16/09/2022Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Cà Mau năm 2023 Kế hoạch 172
Kế hoạch 172_phụluc
4.Quyết định 11/2022/NQ-HĐND13/07/2022Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đào tạo đối với thành viên, người lao động kinh tế tập thể và hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến 2025 Nghị quyết 11/2022
5.Kế hoạch 47/KH-UBND02/03/2022Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Cà Mau năm 2022 Kế hoạch 47/KH-UBND
6.Quyết định 383/QĐ-UBND10/02/2022Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau đợt 2 năm 2021 Quyết định 383/QĐ-UBND
7.Quyết định 166/QĐ-UBND24/01/2022Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý sản phẩm đã được công nhận OCOP tỉnh Cà Mau Quyết định 166/QĐ-UBND
8.QĐ 81/QĐ-UBND12/01/2022Quyết định phê duyệt Điều lệ Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau Quyết định 81/QĐ-LMHTX
9.Quyết định 3026/QĐ-UBND31/12/2021Quyết định ban hành Đề án Đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 2030 Quyết định 3026/QĐ-UBND
10.QĐ 2873/QĐ-UBND17/12/2021Quyết định về việc công nhận sản phẩm nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021 Quyết định 2873

LIÊN KẾT WEBSITE


Tổ chức quản lý: LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH CÀ MAU.
Người chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Chí Thuần - Trưởng Ban biên tập
Địa chỉ: 64 Phan Ngọc Hiển, Phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 0290.3830188 - Email: lienminhhtx@camau.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Website Liên Minh Hợp Tác Xã tỉnh Cà Mau" khi phát lại thông tin từ website này
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Cà Mau.