Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Liên Minh Hợp Tác Xã tỉnh Cà Mau!        

VĂN BẢN CẤP TỈNH

STT Số hiệu Ngày ban hành Nội dung Tải văn bản Chi tiết
1.số 93/KH-UBND22/04/2024Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh năm 2024 Số 93/KH-UBND
2.Kế hoạch 70/KH-BTVLMHTXVN07/02/2024Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 Kế hoạch 70/KH-BTVLMHTXVN
3.kế hoạch 199/KH-UBND 16/08/2023Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Cà Mau năm 2024 Kế hoạch 199/KH-UBND
4.114/HD-HĐĐG-OCOP16/05/2023Hướng dẫn trình tự, thủ tục đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau Hướng dẫn 114
Phụ luc kèm theo
Phụ lục kèm theo
Phụ lục kèm theo
Phụ lục kèm theo
Phụ lục kèm theo
5.Kế hoạch 111/KH-UBND08/05/2023Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) tỉnh Cà Mau năm 2023 Kế hoạch 111/KH-UBND
Phụ lục kèm theo KH 111
6.Kế hoạch 76/KH-UBND31/03/2023Kế hoạch về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau Kế hoạch 76/KH-UBND
Phụ lục kèm theo KH 76
7.Quyết định 2822/QĐ-UBND24/11/2022Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau Quyết định 2822/QĐ-UBND
8.Số 37-Ctr/TU17/11/2022Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới 37-CTr/TU
9.Kế hoạch 172/KH-UBND16/09/2022Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Cà Mau năm 2023 Kế hoạch 172
Kế hoạch 172_phụluc
10.Quyết định 11/2022/NQ-HĐND13/07/2022Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đào tạo đối với thành viên, người lao động kinh tế tập thể và hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến 2025 Nghị quyết 11/2022

LIÊN KẾT WEBSITE


Tổ chức quản lý: LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH CÀ MAU.
Người chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Chí Thuần - Trưởng Ban biên tập
Địa chỉ: 64 Phan Ngọc Hiển, Phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 0290.3830188 - Email: lienminhhtx@camau.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Website Liên Minh Hợp Tác Xã tỉnh Cà Mau" khi phát lại thông tin từ website này
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Cà Mau.