Tại hội nghị, ông Nguyễn Bá Thuấn, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Tổ trưởng Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng, thông tin kết quả thẩm định ban đầu và đánh giá từng sản phẩm theo các tiêu chí OCOP.

(Quang cảnh cuộc họp)

Hồ sơ dự thi sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2022 của 06 đơn vị cấp huyện (Thới Bình, U Minh, Cái Nước, Đầm Dơi, Ngọc Hiển và thành phố Cà Mau) với 30 sản phẩm/15 chủ thể. Trong đó có 03 sản phẩm của 01 chủ thể đăng ký nâng hạng từ 03 sao lên 04 sao (Hộ kinh doanh Ngọc Giàu – huyện Đầm Dơi với 03 sản phẩm: tôm chà bông, tôm rang và tôm khô)

Tổng số 30 sản phẩm tham gia dự thi có 21 sản phẩm chế biến thủy sản (chiếm 71%); 03 sản phẩm thủ công mỹ nghệ gia dụng (chiếm 10%); 02 sản phẩm chế biến từ thịt, trứng, sữa.. (chiếm 7%); 01 sản phẩm mật ong (chiếm 3%); 01 sản phẩm từ đồ uống có cồn khác (chiếm 3%). Và trong 15 chủ thể tham gia thì có 09 chủ thể mới tham gia lần đầu.

Đợt này có 27 sản phẩm cơ bản đủ điều kiện đạt 03 sao; 03 sản phẩm đủ điều kiện 04 sao theo quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 và Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Nâng tổng số sản phẩm OCOP toàn tỉnh hiện nay là 128 sản phẩm (6 sản phẩm 4 sao) của 61 chủ thể (15 doanh nghiệp, 20 hộ kinh doanh và 26 hợp tác xã).

Theo: Như Thùy