Đến dự buổi khai giảng có Ông Đỗ Văn Sơ - Ủy viên BTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cà Mau; Bà Tạ Huyền Thanh - Trưởng phòng Phòng Tài chính–Kế hoạch huyện Năm Căn hơn và hơn 70 học viên là cán bộ công chức cấp xã và các đồng chí là trưởng các ấp, khóm thuộc xã, thị trấn tham dự.

(Quang cảnh lớp học)

Thời gian mở lớp tập huấn là 2 ngày; học viên được tiếp thu 6 chuyên đề như: Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng ta về phát triển KTTT trong giai đoạn hiện nay; Nội dung cơ bản của Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn luật; Phát triển HTX nông nghiệp kiểu mới, khâu đột phá để cơ cấu lại nông nghiệp và nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân; Thực trạng tình hình KTTT hiện nay và một số chính sách hỗ trợ phát triển KTTT đến 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Trong suốt quá trình tập huấn các báo cáo viên giúp cho cán bộ công chức cấp xã và các ấp nắm được những qui định của pháp luật, cung cấp những chính sách mới về hỗ trợ phát triển hợp tác xã gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện nói riêng và địa bàn tỉnh Cà Mau nói chung.

Cuối khóa, học viên viết bài thu hoạch và có 100% học viên được cấp giấy chứng nhận của Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau hoàn thành chương trình bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý kinh thế tập thể cho cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn năm 2018./. 

Theo: Tuyết Trinh