Tham dự lễ khai giảng với sự có mặt của Ông Đỗ Văn Sơ – Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau; Thạc sỹ Nguyễn Phước – giảng viên Trường Trung cấp nghề và đào tạo HTX Miền Nam và có mặt hơn 40 học viên là cán bộ quản lý của HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự.

(Ông Đỗ Văn Sơ - Chủ tịch Liên minh hợp tác xã phát biểu khai giảng lớp học)

Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo quản lý HTX nông nghiệp diễn ra từ ngày 16-23/7/2018. Học viên được tiếp thu các chuyên đề như sau: Quản trị tài chính HTX; Kỹ năng soạn thảo và đàm phán ký hợp đồng; Quản trị dịch vụ và Marketing trong HTX; Kỹ thuật đọc và phân tích báo cáo tài chính HTX; Chính sách thuế áp dụng tại HTX và hướng dẫn giải quyết một số khó khăn về thuế tại HTX hiện nay và được tham quan thực tế tại HTX tỉnh bạn có mô hình quản lý hiệu quả.

Qua lớp tập huấn, các học viên là cán bộ quản lý HTX sẽ nắm được những nguyên tắc cơ bản để điều hành hoạt động của HTX ngày càng có hiệu quả và đúng qui định của Luật HTX năm 2012. 

                                                                                                                                                                                                                                            Theo: Tuyết Trinh