Tham dự lễ khai giảng với sự có mặt của Ông Đỗ Văn Sơ – Ủy viên BTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau; Thạc sỹ Trần Duy Nghiêm Luật – giảng viên Trường trung cấp nghề và đào tạo HTX Miền Nam và có mặt hơn 40 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý của HTX trên địa bàn tỉnh tham dự.

(Ông Đỗ Văn Sơ - UVBTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch LMHTX tỉnh phát biểu khai mạc)

Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo quản lý HTX nông nghiệp năm 2019 diễn ra từ ngày 27/5 - 04/6/2019 dành cho đối tượng là lãnh đạo quản lý HTX như: Hội đồng quản trị, Giám đốc, phó giám đốc HTX. Học viên được tiếp thu các chuyên đề như sau: Lập phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm; Quản trị tài chính, tài sản, sản xuất trong HTX; Quản trị chiến lượt, tâm lý, quản lý và nghệ thuật lãnh đạo trong HTX và được tham quan thực tế tại HTX tỉnh bạn có mô hình quản lý hiệu quả.

Trong suốt quá trình tập huấn các giảng viên sẽ truyền đạt những kiến thức quan trọng trong các chuyên đề, nhằm giúp cho cán bộ lãnh đạo quản lý HTX nông nghiệp hiểu biết thêm về chuỗi giá trị, những chiến lượt quản lý về tài chính cũng như  nắm được những qui định của pháp luật, từ đó có được những nguyên tắc cơ bản để điều hành hoạt động của HTX ngày càng có hiệu quả. 

Theo: Tuyết Trinh