(Quang cảnh lớp tập huấn)

Tại lớp tuyên truyền, các học viên được Ông Trần Văn Mân – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh giới thiệu những nội dung chính của Luật HTX năm 2012, Các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của các Chính phủ và các Bộ, ngành cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển KTTT, xem video clip về hướng dẫn quy trình thành lập HTX, tổ hợp tác; quyền lợi và nghĩa vụ và lợi ít khi tham gia vào HTX kiểu mới. Ngoài ra, Ông Nguyễn Thanh Lâm đại diện Trung tâm khuyến nông tỉnh hướng dẫn cho các sáng lập viên, thành viên, tổ viên và người lao động trong các HTX, THT và hội viên các hội đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn xã Đông Thới về kỹ thuật nuôi sò huyết đạt hiệu quả cao, góp phần giải quyết sinh kế, nâng cao đời sống của người dân.

Qua lớp tập huấn giúp cho học viên nâng cao được nhận thức về vai trò, vị trí của KTTT trong nền kinh tế thị trường, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.       

Theo: Tuyết Trinh