Kinh tế HTX phát triển đa dạng trong các lĩnh vực, nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ… Đã có nhiều mô hình HTX hoạt động có hiệu quả và hình thành liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản chủ lực theo chuỗi giá trị, kết nối thị trường, gắn sản xuất với chế biến, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và phát triển sản phẩm OCOP; Khu vực kinh tế THT, HTX đã hoạt động từng bước có kết quả, từ đó tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho các thành viên và người lao động. Luật HTX năm 2012 được Quốc hội thông qua đã tạo hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ, khuyến khích và thúc đẩy sự phát triển của khu vực HTX, liên hiệp HTX.

(Quang cảnh lớp học)

Tại lớp tập huấn tuyên truyền, truyền nghề các học viên được ông Trần Văn Mân – Phó Chủ tịch  Liên minh HTX tỉnh truyền đạt nội dung về Luật HTX 2012; trao đổi và hướng dẫn quy trình, hồ sơ thủ tục thành lập và đăng ký HTX…; các cơ chế chính sách của tỉnh, cũng như chương trình hỗ trợ phát triển HTX; đồng thời giới thiệu mô hình HTX kiểu mới, các chính sách hỗ trợ phát triển HTX. Ông Nguyễn Nghi Lễ hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm QCCT 2 giai đoạn, là một trong những giải pháp nâng cao năng suất, sản lượng tôm nuôi quản canh cải tiến.

Tại đây, giảng viên đã phân tích những lợi ích cũng như hiệu quả của mô hình nuôi tôm 02 giai đoạn như: tôm giống ương trong bể có diện tích nhỏ, môi trường được xử lý tốt, quá trình chăm sóc quản lý giống như trại sản xuất giúp tôm khỏe mạnh, mau lớn, đạt tỷ lệ sống cao. Khi ương tôm giai đoạn một nước được lấy từ vuông tôm nên khi chuyển xuống ao đất tôm không bị sốc, người nuôi kiểm soát mật độ tôm ở từng giai đoạn, từ đó chủ động lượng thức ăn bổ sung, nâng cao tỷ lệ sống, hạn chế rủi ro trong quá trình nuôi. Các học viên cũng trao đổi một số khó khăn, vướng mắc từ thực tế nuôi, cùng nhau thảo luận tìm giải pháp phù hợp.

Kết thúc lớp tập huấn, ông Nguyễn Việt Khánh – Chủ tịch UBND xã Lâm Hải xin cám ơn Liên minh hợp tác xã tỉnh có sự quan tâm hỗ trợ xã Lâm Hải tổ chức được lớp tuyên truyền và truyền nghề trên. Tin rằng trong thời gian tới trên địa bàn xã sẽ có nhiều HTX, THT được thành lập và hoạt động hiệu quả góp phần nâng cao đời sống cho người người dân. Đặc biệt là nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế thị trường, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Theo: Trần Thị Lam