(Quang cảnh lớp học)

Tại lớp tuyên truyền, Ông Đỗ Văn Sơ – Ủy viên BTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau giới thiệu những nội dung chính của Luật hợp tác xã năm 2012, các Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành cũng như các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể và pháp luật về lao động. Sau lớp tuyên truyền, tin rằng trong thời gian tới trên địa bàn xã Lương Thế Trân sẽ có nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập và hoạt động kinh doanh hiệu quả và thực hiện đúng luật lao động, góp phần nâng cao đời sống cho người nông dân, đóng góp tích cực vào hoàn thiện các mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Kết thúc lớp tập huấn, ông Lê Văn Hai – Phó Chủ tịch UBND xã Lương Thế Trân thay mặt Đảng ủy, UBND xã xin cám ơn Liên minh hợp tác xã tỉnh có sự quan tâm hỗ trợ xã Lương Thế Trân tổ chức được lớp tuyên truyền trên./.

Theo: Tuyết Trinh