KTTT với nòng cốt là HTX là thành phần kinh tế quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển dịch lao động, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, đặc biệt là trên địa bàn nông thôn. Bên cạnh đó, KTTT, HTX còn là tổ chức phát huy tính tự chủ của người dân, tạo điều kiện để người dân được hưởng thành quả từ sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước một cách công bằng, bình đẳng.

Tại lớp tuyên truyền, các học viên được Ông Trần Văn Mân – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh truyền đạt nội dung Luật HTX 2012; trao đổi và hướng dẫn quy trình, hồ sơ thủ tục thành lập và đăng ký HTX,… và tình hình KTTT hiện nay. Tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều bất ổn, nợ công cao, ngân sách hạn hẹp, nhưng khu vực HTX lại hoạt động khá ổn định. Số lượng HTX tăng theo từng năm, cả về chất lượng và số lượng; phát triển khá đồng đều trên khắp các vùng, miền, chất lượng hoạt động được nâng lên. Các HTX từng bước hoạt động đúng bản chất, ngày càng tập trung hơn vào việc hỗ trợ kinh tế hộ thành viên thông qua cung cấp các dịch vụ hoặc việc làm cho thành viên, nhất là HTX nông nghiệp. Quy mô, vốn và các lĩnh vực hoạt động của HTX được mở rộng, nhiều HTX có quy mô toàn xã, huyện. Nhiều loại hình HTX mới được thành lập như HTX môi trường, HTX trường học, HTX y tế… Trình độ cán bộ quản lý HTX được nâng cao. Một số HTX có đội ngũ cán bộ tâm huyết, có kinh nghiệm, nhạy bén với cơ chế thị trường, mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh của HTX.

(Quang cảnh lớp học)

Bên cạnh đó, ông Trần Văn Mân cũng nêu rõ sáng lập viên HTX theo Điều 19 của Luật HTX năm 2012 như sau: Sáng lập viên HTX là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập HTX; Sáng lập viên liên hiệp HT là HTX tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập liên hiệp HTX; Sáng lập viên vận động, tuyên truyền thành lập HTX, liên hiệp HTX; xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, dự thảo điều lệ; thực hiện các công việc để tổ chức hội nghị thành lập HTX, liên hiệp HTX.

Kết thúc lớp tập huấn, ông Trần Văn Mân hi vọng trong thời gian tới, kinh tế hợp tác nói chung, HTX nói riêng tại xã Lâm Hải sẽ ngày càng phát triển và hiệu quả./.

                                                                                                                        Theo: Mỹ Hằng