Tại lớp tuyên truyền, các học viên được Ông Trần Văn Mân – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh giới thiệu các kiến thức và trình tự thành lập Hợp tác xã, Tổ hợp tác, các Thông tư, Nghị định liên quan đến lĩnh vực kinh tế tập thể; tình hình tham gia chuỗi liên kết giữa các HTX, đồng thời giải đáp, tư vấn, trao đổi những thắc mắc của các học viên tham gia lớp tập huấn và xem video clip tuyên truyền trực quan với các chuyên đề riêng để tổ chức tuyên truyền tại địa phương.

(Quang cảnh lớp học)

Ngoài ra, Đại diện Trung tâm khuyến nông tỉnh Ông Lê Nhứt Lĩnh truyền nghề về kỹ thuật nuôi tôm quãng canh 2 giai đoạn và hướng dẫn nuôi tôm sú quảng canh cải tiến ít thay nước đạt hiệu quả cao, nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Qua lớp tuyên truyền giúp cho học viên nâng cao được nhận thức về vai trò, vị trí của KTTT trong nền kinh tế thị trường, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

                                                                                                    Theo: Mỹ Hằng