Tham dự lớp học có 68 học viên. Dự và báo cáo tại lớp, có ông Trần Văn Mân – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; đại diện lãnh đạo địa phương có ông Trịnh Quốc Khánh – Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ dự.

Kinh tế hợp tác, hợp tác xã có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, xã hội của nước ta. Trong thời kỳ đổi mới, dù còn nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực tự đổi mới, vươn lên và có xu hướng phát triển theo đúng bản chất, loại hình kinh tế này đang ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò quan trọng, có ý nghĩa toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội.

(Quang cảnh lớp học)

Tại lớp tuyên truyền, các học viên được Ông Trần Văn Mân – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh truyền đạt nội dung Luật Hợp tác xã năm 2012; trao đổi và hướng dẫn quy trình, hồ sơ thủ tục thành lập và đăng ký Hợp tác xã. Trong đó, về chuẩn bị thành lập HTX qua 3 giai đoạn:

1. Chuẩn bị thành lập:

- Sáng lập viên và ý tưởng thành lập hợp tác xã mới.

- Thực hiện nghiên cứu tính khả thi, định hướng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh của HTX.

- Sáng lập viên xây dựng dự thảo phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch hoạt động của HTX.

- Sáng lập viên tuyên truyền, vận động và xác lập danh sách những người có nhu cầu đăng ký tham gia làm thành viên HTX.

- Xây dựng dự thảo Điều lệ HTX

2. Tiến hành tổ chức hội nghị thành lập HTX

3. Sau hội nghị thành lập HTX:

- Làm hồ sơ, thủ tục đăng ký HTX

- Lập sổ đăng ký thành viên và huy động vốn góp Điều lệ HTX

- Thông báo và triển khai hoạt động của HTX.

Ngoài ra, ông Trần Văn Mân còn truyền đạt các chuyên đề khác như: Kế hoạch số 133/KH-UBND của UBND tỉnh Cà Mau về phát triển KTTT tỉnh Cà Mau năm 2020; Kế hoạch số 20/BCĐ, ngày 24/3/2020 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT tỉnh về xây dựng thí điểm 09 mô hình “Hội quán” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch về truyền thông, tuyên truyền Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020 tập trung vào các ngành hàng chủ lực của tỉnh.

Kết thúc lớp tập huấn, ông Trịnh Quốc Khánh – Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ thay mặt UBND xã cám ơn Liên minh HTX tỉnh có sự quan tâm hỗ trợ xã Hưng Mỹ tổ chức được lớp tuyên truyền trên./.

                                                                                                                            Theo: Mỹ Hằng