(Quang cảnh lớp tập huấn)

Ngày 30/6/2020, Liên minh HTX tỉnh phối hợp UBND xã An Xuyên, TP. Cà Mau tổ chức khai giảng lớp tập huấn, tư vấn tuyên truyền kiến thức về KTTT cho tổ viên THT, HTX và thành viên các hội đoàn thể chính trị xã hội tại ấp 8, xã An Xuyên với 48 học viên tham dự.

Tại lớp tuyên truyền, ông Trần Văn Mân – Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau giới thiệu những nội dung chính của Luật HTX 2012, tổ chức và hoạt động của HTX, giới thiệu các mô hình HTX kiểu mới, chính sách hỗ trợ phát triển HTX, phương pháp vận động nhân dân tham gia vào HTX và quy trình thành lập HTX; Triển khai Nghị định 77/2019/NĐ-CP về Tổ hợp tác thay thể Nghị đinh 151 hết hiệu lực. Nêu rõ vị trí, vai trò của HTX trong xây dựng, phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới xây dựng mô hình điểm hợp tác nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị nông nghiệp của tỉnh, huyện; một số nội dung cần lưu ý, kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia HTX. Đồng thời giới thiệu các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước trong lĩnh vực HTX. Bên cạnh đó, ông Trần Văn Mâm – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cũng mong sau lớp tuyên truyền, tin rằng trong thời gian tới trên địa bàn xã An Xuyên sẽ có nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập và hoạt động kinh doanh hiệu quả góp phần nâng cao đời sống cho người nông dân, đóng góp tích cực vào hoàn thiện các mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Theo: Tuyết Trinh