Sáng ngày 06/8/2020, Liên minh HTX tỉnh phối hợp UBND xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời tổ chức khai giảng lớp tập huấn tuyên truyền về KTTT cho tổ viên THT, HTX và thành viên các hội đoàn thể chính trị xã hội tại hội trường UBND xã, với 49 học viên tham dự.

Tại lớp tập huấn, các học viên được Ông Trần Văn Mân – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh truyền đạt cho học viên những nội dung sau:Chủ trương của Đảng, Chính sách của Nhà nước liên quan đến phát triển kinh tế tập thể; Luật Hợp tác xã năm 2012; Quyết định 2261/QĐ-TTg, ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 – 2020; Quyết định 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020; Các bước thành lập, nguyên tắc tổ chức hoạt động của HTX;....

 (Quang cảnh lớp học)

Qua lớp tập huấn, giúp mọi người kịp thời nắm bắt các thủ tục thành lập mới HTX; nâng cao kiến thức, nắm vững các quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012, các chính sách mới về hỗ trợ, ưu đãi, khuyến khích phát triển THT, HTX; nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

Theo: Tuyết Trinh