Tại lớp tập huấn, các học viên sẽ được Ông Trần Văn Mân – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phân tích, giới thiệu về tình hình hoạt động kinh tế hợp tác ở một số nước và ở Việt Nam; giới thiệu một số mô hình HTX đang phát triển ở Việt Nam; Giới thiệu một số nội dung cơ bản về Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng ta về phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn hiện nay; Nội dung cơ bản Luật HTX 2012; và đại diện Trung tâm khuyến nông tỉnh hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm sú quảng canh cải tiến.

(Quang cảnh lớp tập huấn)

 Qua lớp tập huấn, giúp cho các học viên được nâng cao kiến thức, nắm vững quy định của Luật HTX 2012, các chính sách mới về hỗ trợ, ưu đãi, khuyến khích phát triển tổ hợp tác, HTX; phương pháp tuyên truyền, vận động bà con tham gia HTX; hiểu biết thêm về các mô hình làm kinh tế tập thể hiệu quả, mô hình liên kết bốn nhà trong sản xuất đến tiêu thu sản phẩm. Qua lớp tuyên truyền tư vấn trên, Liên minh HTX tỉnh và UBND xã mong rằng trong thời gia tới bà con trên địa bàn xã nhận thức được vai trò, vị trí của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường để mạnh dạn tham gia HTX, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

Theo: Tuyết Trinh