Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của các hội đoàn thể, chính trị xã hội cấp xã và nhân dân về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể trong nền kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh. Sáng ngày 14/7/2020, Liên minh HTX tỉnh phối hợp UBND xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển tổ chức khai giảng lớp tập huấn tuyên truyền về KTTT cho tổ viên THT, HTX và thành viên các hội đoàn thể chính trị xã hội tại UBND xã Tam Giang Tây với hơn 80 học viên tham dự.

(Quang cảnh lớp học)

Tại lớp tuyên truyền, các học viên được Ông Trần Văn Mân – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh truyền đạt nội dung tuyên truyền giới thiệu mô hình HTX kiểu mới, nhất là mô hình HTX kiểu mới trong các lĩnh vực nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn và có sức lan tỏa trên đại bàn tỉnh; tuyên truyền, giới thiệu các HTX, liên hiệp HTX điển hình tiên tiến, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, gắn với tiêu thụ sản phẩm đầu vào, đầu ra cho các thành viên; những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động của các HTX, liên hiệp HTX. Tuyên truyền các cơ chế, chính sách phát triển HTX gắn xây dựng nông thôn mới, như: Tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất: có HTX hoạt động có hiệu quả theo đúng quy định của Luật HTX 2012; Tuyên truyền việc đẩy mạnh các hoạt động liên doanh liên kết giữa các HTX với nhau, giữa các HTX và doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng để tăng năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh, giúp các hộ thành viên tiêu thụ sản phẩm; các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, ưu tiên cho tiêu thụ nông sản của các HTX sản xuất cả ở thị trường trong nước và nước ngoài…

Trong đó, nêu rõ 7 nguyên tắc quan trọng trong việc tổ chức và thành lập HTX như sau: Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện thành lập, gia nhập, ra khỏi HTX. HTX tự nguyện thành lập, gia nhập, ra khỏi Liên hiệp HTX. HTX, Liên hiệp HTX kết nạp rộng rãi thành viên, HTX thành viên. Thành viên HTX có quyền bình đẳng, biểu quyết trong việc quyết định tổ chức, quản lý và hoạt động của HTX. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật. Thành viên, HTX thành viên và HTX, Liên hiệp HTX có trách nhiệm thực hiện cam kết theo hợp đồng dịch vụ và theo quy định của Điều lệ. HTX, Liên hiệp HTX quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, HTX thành viên, cán bộ quản lý, người lao động trong HTX, Liên hiệp HTX. Chăm lo phát triển bền vững cộng đồng thành viên, HTX thành viên và hợp tác với nhau nhằm phát triển phong trào HTX trên quy mô địa phương, vùng, quốc gia và quốc tế. 

Qua lớp tập huấn, giúp cho các thành viên HTX, THT nâng cao kiến thức, nắm vững quy định của Luật HTX 2012, các chính sách mới về hỗ trợ, ưu đãi, khuyến khích phát triển tổ hợp tác, HTX, phương pháp tuyên truyền, vận động thành lập HTX; hiểu biết thêm về các mô hình làm KTTT hiệu quả, mô hình liên kết bốn nhà trong sản xuất đến tiêu thu sản phẩm. Đặc biệt là nâng cao được nhận thức về vai trò, vị trí của KTTT trong nền kinh tế thị trường, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

Theo: Tuyết Trinh