Các Hợp tác xã nông nghiệp đang có xu hướng xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với các sản phẩm chủ lực của địa phương, mô hình liên kết giữa hộ nông dân - HTX- doanh nghiệp, ngày càng thể hiện vai trò tích cực trong kinh tế nông nghiệp, nông thôn cũng như thực hiện việc tổ chức sản xuất nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Ngày 02/6/2023, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cà Mau; Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Tân và UBND xã Việt Thắng, huyện Phú Tân tổ chức mở lớp tập huấn tuyên truyền về KTTT và kỹ thuật nuôi  tôm quảng canh cải tiến 02 giai đoạn cho tổ viên THT, HTX và thành viên các hội đoàn thể chính trị xã hội. Ông Nguyễn Văn Thắng – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phân tích, giới thiệu về tình hình hoạt động kinh tế hợp tác ở một số nước và ở Việt Nam; giới thiệu một số mô hình HTX đang phát triển ở Việt Nam. Triển khai các quy định của Luật HTX 2012, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan đến hoạt động KTTT. Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

(Quang cảnh lớp tập huấn tuyên truyền về kiến thức KTTT)

Ông Phạm Hoàng Trường – Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cà Mau hướng dẫn quy trình và kỹ thuật nuôi tôm quảng canh cải tiến 02 giai đoạn. Cách thức xây dựng và quản lý ao ương; bố trí hệ thống oxi, sục khí, nguồn điện tại ao ương; cách dùng các chế phẩm sinh học, xử lý môi trường ao nuôi một cách bền vững; cách thiết kế hố xi-phông ở giữa ao và cách vận hành để hút bỏ chất thải, cách chọn tôm giống tốt, phương pháp chuyển tôm sang ao nuôi, cách quan sát tôm để điều chỉnh thức ăn, phương pháp quản lý và phòng bệnh tổng hợp.

Từ đó áp dụng những kiến thức đã được tập huấn vào thực tiễn sản xuất, hướng dẫn giúp người dân nuôi tôm hạn chế dịch bệnh, rút ngắn thời gian nuôi, nâng cao mật độ, năng suất, sản lượng, giảm thiểu rủi ro và chi phí nâng cao tỷ lệ sống, chủ động bổ sung thức ăn tự nhiên, tạo môi trường tốt cho tôm nuôi, tăng cao năng suất, sản lượng tôm nuôi, từ đó tăng thu nhập cho người nuôi tôm, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Theo: Trịnh Dự