Tại lớp tập huấn, các học viên được Ông Trần Văn Mân – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh giới thiệu những nội dung chính của Luật HTX 2012, tổ chức và hoạt động của HTX, giới thiệu các mô hình HTX kiểu mới, chính sách hỗ trợ phát triển HTX, phương pháp vận động nhân dân tham gia vào HTX và quy trình thành lập HTX; quyền lợi, nghĩa vụ và lợi ít khi tham gia vào HTX kiểu mới; xem video clip tuyên truyền trực quan với các chuyên đề riêng để tổ chức tuyên truyền tại địa phương.

(Quang cảnh lớp học)

Tiếp theo các học viên sẽ được ông Nguyễn Văn Tạo, cán bộ Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh hướng dẫn về kỹ thuật nuôi tôm sú quản canh cải tiến 02 giai đoạn. Cách thức xây dựng và quản lý ao ương; bố trí hệ thống oxi, sục khí, nguồn điện tại ao ương; cách dùng các chế phẩm sinh học, xử lý môi trường ao nuôi một cách bền vững; cách thiết kế hố xiphông ở giữa ao và cách vận hành để hút bỏ chất thải, cách chọn tôm giống tốt, phương pháp chuyển tôm sang ao nuôi, cách quan sát tôm để điều chỉnh thức ăn, phương pháp quản lý và phòng bệnh tổng hợp. Từ đó áp dụng những kiến thức đã được tập huấn vào thực tiễn sản xuất, hướng dẫn giúp người dân nuôi tôm áp dụng phát triển nuôi hạn chế dịch bệnh, rút ngắn thời gian nuôi, nâng cao mật độ, năng suất, sản lượng, giảm thiểu rủi ro và chi phí. Ngoài ra học viên còn được xem video thực tế mô hình nuôi và thu hoạch tôm sú 2 giai đoạn tại xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên có thể nghiên cứu và áp dụng quy trình nuôi tôm sú quản canh cải tiến 02 giai đoạn, tuyên truyền đến bà con biết được phương thức sản xuất mới, ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi tôm, sử dụng chế phẩm sinh học, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từng bước hình thành liên kết chuỗi giá trị và đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Mở ra hướng đi mới trong nuôi tôm, góp phần đưa hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Thới Bình phát triển theo hướng bền vững, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.        

Theo: Tuyết Trinh