Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe  Ông Trần Văn Mân – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phân tích, giới thiệu về tình hình hoạt động kinh tế hợp tác ở một số nước và ở Việt Nam; giới thiệu một số mô hình HTX đang phát triển ở Việt Nam. Triển khai các quy định của Luật HTX 2012, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan đến hoạt động KTTT; các văn bản quy định về hỗ trợ HTX phát triển và được xem video clip tuyên truyền trực quan với các chuyên đề riêng để tổ chức tuyên truyền tại địa phương. Đồng thời giới thiệu các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước trong lĩnh vực HTX.

(Quang cảnh lớp học)

Nuôi tôm sinh thái là hình thức nuôi tôm quảng canh kết hợp thân thiện với môi trường, sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm. Nhằm góp phần phát triển mô hình này hiệu quả hơn, ông Mai Văn Đoan, cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc, quản lý nuôi tôm sú sinh thái quảng canh trong rừng ngập mặn với các nội dung như sau: Cách thức sên vuông, xử lý nước, diệt cá tạp, chọn giống, thả và luyện giống, mật độ thả và vi sinh đối với môi trường sinh thái; Quản lý các yếu tố môi trường trong vuông tôm ; Quản lý thức ăn trong vuông tôm; Quản lý dịch bệnh trong ao tôm; Thu hoạch và bảo quản tôm sau thu hoạch. Do trong quá trình nuôi tôm thải ra các chất hữu cơ với thời gian khá dài (gần 10 tháng) vì vậy chúng ta cần phải sên vét lớp bùn dưới đáy ao để tránh hiện tượng dơ đáy và phát sinh các khí độc như: NH3, H2S… đồng thời tạo nên lớp đất mới cho tảo và các sinh vật phát triển nhằm làm giàu dinh dưỡng trong ao và tạo thức ăn cho tôm.

Từ đó người dân áp dụng những kiến thức đã được tập huấn vào thực tiễn sản xuất, tận dụng được tiềm năng và lợi thế của địa phương, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm thủy sản. Người dân ở đây được hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm sinh thái, tạo ra sản phẩm sạch, bán được giá. Mô hình nuôi tôm sinh thái rừng, tôm mang yếu tố bền vững cao, nếu phát triển đúng cách sẽ góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng hiệu quả, sản phẩm thu được nếu được tổ chức quốc tế chứng nhận sẽ có giá cao hơn

Theo: Tuyết Trinh