Trước tiên, các học viên được nghe  Ông Trần Văn Mân – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phân tích, giới thiệu một số mô hình HTX đang phát triển ở Việt Nam. Triển khai các quy định của Luật HTX năm 2012, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan đến hoạt động KTTT, thủ tục thành lập mới HTX.

(Quang cảnh lớp học)

Tiếp theo các học viên sẽ được ông Lê Thi Thơ, cán bộ khuyến nông - khuyến ngư tỉnh hướng dẫn về quy trình kỹ thuật nuôi tôm – cua – sò huyết kết hợp.

Tại đây các học viên sẽ được trao đổi những kiến thức cơ bản về kỹ thuật nuôi tôm sú quảng canh cải tiến kết hợp với một số thủy sản đặc biệt có giá trị kinh tế như: sò huyết, cua, lươn sạch không bùn; cách chăm sóc, phòng ngừa, chữa trị những bệnh thường gặp đối với tôm và các loài thủy sản khác. Ngoài ra, các học viên còn thảo luận, trao đổi về những khó khăn và việc ứng dụng khoa học kỹ thuật đối với việc nuôi tôm sú quảng canh cải tiến, trao đổi những những cách làm hay, mô hình mới làm kinh tế có hiệu quả kinh tế cao.

Qua lớp tập huấn giúp giúp người nuôi được tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để áp dụng vào sản xuất thủy sản đạt hiệu quả cao góp phần phát triểnkinh tế gia đình và địa phương từ đó thúc đẩy các mô hình kinh tế hộ phát triển tham gia xây dựng nông thôn mới của xã./.

Theo: Tuyết Trinh