Tại lớp tuyên truyền, ông Trần Văn Mân – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh giới thiệu những nội dung chính của Luật HTX năm 2012; hướng dẫn quy trình, hồ sơ thủ tục thành lập và đăng ký HTX; Nghị định số 77/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Tổ hợp tác; Kế hoạch số 133/KH-UBND của UBND tỉnh Cà Mau về phát triển KTTT tỉnh Cà Mau năm 2020 và Kế hoạch số 20/BCĐ, ngày 24/3/2020 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh về xây dựng thí điểm 09 mô hình “Hội quán” trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Kế hoạch số 80/KH-UBND, ngày26/6/2019 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg của TTCP phê duyệt “Đề án phát triển 15.000 HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh; tình hình tham gia chuỗi liên kết giữa các HTX. Đồng thời giải đáp, tư vấn, trao đổi những thắc mắc của các học viên tham gia lớp tập huấn và xem video clip tuyên truyền trực quan với các chuyên đề riêng để tổ chức tuyên truyền tại địa phương.

(Quang cảnh lớp học)

Ngoài ra, Ông Nguyễn Văn Tạo đại diện Trung tâm khuyến nông tỉnh truyền nghề về kỹ thuật nuôi tôm sú quảng canh cải tiến 2 giai đoạn đạt hiệu quả cao, nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Qua tuyên truyền, học viên nhận thức được sự cần thiết và hiệu quả của KTTT với mục tiêu giúp đỡ, tương trợ nhau trong sản xuất, khắc phục được một số yếu kém của kinh tế hộ như thiếu vốn, công cụ, kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, bảo vệ được môi trường và tạo được việc làm cho lực lượng nhàn rỗi của địa phương, tăng thu nhập cho hộ thành viên./.

 

                                                                                                                         Theo: Mỹ Hằng