Thứ ngày Chủ tịch
Đỗ Văn Sơ
Phó Chủ tịch
Lê Văn Kháng
Phó Chủ tịch
Nguyễn Trọng Nhân
Phó Chủ tịch
Trần Văn Mân

Thứ 2

20/8/2019

Sáng Họp báo đầu tuần Họp báo đầu tuần Họp báo đầu tuần Họp báo đầu tuần
Chiều Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Dự hội nghị thành lập HTX

Thứ 3

21/8/2019

Sáng Dự phỏng vấn xét tuyển viên chức Dự phỏng vấn xét tuyển viên chức Họp Tỉnh ủy Dự phỏng vấn xét tuyển viên chức
Chiều Dự phỏng vấn xét tuyển viên chức Dự phỏng vấn xét tuyển viên chức Dự phỏng vấn xét tuyển viên chức Dự phỏng vấn xét tuyển viên chức

Thứ 4

22/8/2019

Sáng Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Nghỉ phép Làm việc cơ quan
Chiều Họp Thường trực Họp Thường trực Nghỉ phép

Thứ 5

23/8/2019

Sáng Họp HĐ xét tuyển viên chức Họp HĐ xét tuyển viên chức Làm việc cơ quan Họp HĐ xét tuyển viên chức
Chiều Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan

Thứ 6

24/8/2019

Sáng Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Làm việc các HTX tham gia Hội chợ
Chiều Làm việc cơ quan Dự họp UBND tỉnh  Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan