Ông Nguyễn Văn Thắng – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh hướng dẫn cho học viên, hiểu rõ hơn về xu hướng phát triển HTX hiện nay; cũng như tìm hiểu kỹ hơn về Luật HTX năm 2012; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, các cơ chế chính sách của tỉnh, cũng như chương trình hỗ trợ phát triển HTX trong từng giai đoạn; đồng thời giới thiệu mô hình HTX kiểu mới, các chính sách hỗ trợ phát triển HTX…

Luật HTX 2012 đưa mô hình HTX trở về đúng với bản chất “hợp tác” của HTX, các thành viên tự nguyện hợp tác với nhau nhằm tương trợ lẫn nhau, đáp ứng nhu cầu chung về sản phẩm, dịch vụ cho chính thành viên. Luật HTX 2012 khuyến khích và phát triển mô hình HTX kiểu mới, đồng thời định hướng phát triển các HTX hiện có hoạt động theo đúng bản chất HTX, đảm bảo quyền, lợi ích và nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng chục triệu hộ nông dân, hàng chục triệu người tiêu dùng và hộ kinh doanh cá thể - bộ phận yếu thế trong xã hội. Đây là phương thức mới góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trong xã hội, nhất là giữa nông thôn và thành thị, cải thiện công bằng xã hội, ổn định kinh tế, chính trị, xã hội.

(Quang cảnh lớp tập huấn tuyên truyền về kiến thức KTTT)

Ngoài ra, các học viên sẽ được nghe ông Nguyễn Giang Em – Trưởng trạm Khuyến nông huyện Phú Tân giới thiệu và trao đổi kỹ thuật nuôi sò huyết. Mô hình nuôi sò huyết trong ao nuôi tôm sú được đánh giá bền vững, chi phí thấp, hiệu quả cao, có thể áp dụng và nhân rộng cho bà con nuôi tôm đang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh trên tôm sú. Nếu người nuôi nghiêm túc thực hiện các giải pháp kỹ thuật theo hướng dẫn chắc chắn năng suất sò huyết trong ao nuôi tôm sú QCCT sẽ cao hơn.

Lớp tập huấn nhằm mục đích trang bị, nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành quy trình nuôi sò huyết, hạn chế rủi ro dịch bệnh, nâng cao năng suất, giảm chi phí giá thành sản phẩm và tăng chất lượng sản phẩm.

Theo: Trịnh Dự