Tại lớp tuyên truyền, các học viên được nghe ông Nguyễn Văn Thắng – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh giới thiệu những nội dung chính của Luật HTX 2012, làm rõ sự khác biệt giữa luật HTX năm 2012 và Luật HTX năm 2003; xây dựng mô hình HTX kiểu mẫu gắn với chuỗi giá trị. Ngoài ra các học viên còn được thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay, những giải pháp thiết thực trong sản xuất, kinh doanh; kỹ năng xúc tiến thương mại; tổ chức mạng lưới bán lẻ và phát triển trên thị trường. Ngoài ra, Đại diện Trạm Khuyến Nông huyện Phú Tân  ông Phan Minh Trí truyền nghề về kỹ thuật nuôi tôm quãng canh cải tiến 2 giai đoạn giải đáp những yêu cầu mà bà con đặt ra, để nuôi sú quảng canh cải tiến 02 giai đoạn đạt hiểu quả cao, ngoài yếu tố ban đầu là phải chọn con giống thật tốt, sạch bệnh, qui trình kỹ thuật, thì việc chuẩn bị, cải tạo, ương giống phục vụ cho quá trình nuôi, quản lý môi trường, dịch bệnh trong quá trình nuôi là yếu tố hết sức quan trọng. Lớp tập huấn nhằm mục đích trang bị, nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành cụ thể trong quy trình nuôi tôm sú QCCT 02 giai đoạn, hạn chế rủi ro dịch bệnh, nâng cao năng suất, giảm chi phí giá thành sản phẩm và tăng chất lượng sản phẩm. Kết thúc lớp tập huấn, các học viên nắm vững kỹ thuật quy trình nuôi tôm sú QCCT 02 giai đoạn.

Qua lớp tập huấn này giúp cho bà con hiểu rõ hơn vị trí, vai trò, đặc trưng của HTX kiểu mới là tổ chức các khâu dịch vụ hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ thành viên trong sản xuất và đời sống mà từng hộ không thực hiện được hoặc thực hiện được nhưng hiệu quả không cao, nhất là trong quá trình hợp tác liên kết cung cấp thông tin thị trường. Từ đó giúp cho hộ nông  dân ý thức, tự nguyện góp vốn, góp sức cùng tham gia vào HTX kiểu mới nhằm tăng thu nhập góp phần xóa đói giảm nghèo./.

                                                                                                               Theo: Trịnh Dự