Tham dự lớp học có 56 học viên đến dự và báo cáo tại lớp, có ông Trần Văn Mân – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh và ông Nguyễn Văn Tạo – Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư tỉnh Cà Mau.

(Quang cảnh lớp học)

Tại lớp tuyên truyền, các học viên được nghe ông Trần Văn Mân–Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh giới thiệu các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, những nội dung chính của Luật HTX 2012, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ ngành về phát triển KTTT, để học viên có những kiến thức về HTX kiểu mới, cách thức tuyên truyền vận động người dân tham gia vào tổ liên kết, HTX…. Cũng tại buổi truyên truyền, người dân đã có nhiều ý kiến cũng như đặt ra các câu hỏi liên quan đến quy trình, thủ tục thành lập HTX; quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia HTX.

Khi tham gia HTX, người tham gia sẽ có lợi ích về kinh tế và xã hội như được tiếp cận các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng, xúc tiến thương mại, tiếp cận vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX,  đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy tăng thêm lợi ích, tăng tính cạnh tranh trên thị trường…

Ngoài ra, Đại diện Khuyến nông-Khuyến Ngư tỉnh truyền nghề về kỹ thuật nuôi tôm quãng canh cải tiến 2 giai đoạn. Để nuôi tôm sú quãng canh cải tiến 02 giai đoạn hiệu quả cao, nên chọn con giống tốt, sạch bệnh, chế độ cho ăn phải theo định lượng thức ăn, mật đường hàng ngày; quản lý môi trường sức khỏe tôm ương, …

Sau lớp tuyên truyền, đây là dịp để hộ nông dân, những người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh có cơ hội tiếp cận kiến thức hiểu biết trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình Hợp tác xã kiểu mới.

 Theo: Mỹ Hằng