Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Liên Minh Hợp Tác Xã tỉnh Cà Mau!        

Về việc triệu tập thí sinh dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2021-2022

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV, ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND, ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Cà Mau và Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND, ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Cà Mau về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Quyết định liên quan đến lĩnh vực công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 461/QĐ-LMHTX ngày 04/10/2021 của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021-2022 của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ;

Căn cứ kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển của Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1). Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức năm 2021-2022.

  1. Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2: 04 người (có danh sách kèm theo).
  2. Nội dung xét tuyển
  1. Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; khả năng ứng xử; năng lực và kinh nghiệm thực tiễn của thí sinh tham gia dự tuyển có liên quan đến vị trí việc làm do thí sinh đăng ký.
  2. Một số tiêu chí khác phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, phù hợp với quy định của pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.
  1. Thời gian và địa điểm

Thí sinh tập trung: Lúc 14, (thứ 2) ngày 24/01/2022; tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cà Mau; Số 64, đường Phan Ngọc Hiển, Phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau để làm thủ tục dự thi.

Thời gian phỏng vấn trực tiếp: Bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút, (thứ 4) ngày 26/01/2022 tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cà Mau; Số 64, đường Phan Ngọc Hiển, Phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Thông báo triệu tập tuyển dụng viên chức được đăng trên Trang thông tin điện tử Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cà Mau, địa chỉ: lienminhhtx.camau.gov.vn

Đề nghị các thí sinh đăng ký dự tuyển có mặt đầy đủ và đúng thời gian quy định và thực hiện đúng nội quy phỏng vấn. Những trường hợp vắng mặt hoặc đi trễ thời gian phỏng vấn coi như không tham gia đợt xét tuyển (vòng 2). Mọi khiếu nại về sau cơ quan xét tuyển không xem xét giải quyết.

Thông tin liên hệ: Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2021-2022. Số điện thoại: 0290 3 830 188 (Gặp Nhiên)./

Chi tiết kèm theo file.


LIÊN KẾT WEBSITE


Tổ chức quản lý: LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH CÀ MAU.
Người chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Chí Thuần - Trưởng Ban biên tập
Địa chỉ: 64 Phan Ngọc Hiển, Phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 0290.3830188 - Email: lienminhhtx@camau.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Website Liên Minh Hợp Tác Xã tỉnh Cà Mau" khi phát lại thông tin từ website này
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Cà Mau.