Đại diện lãnh đạo xã có ông Phạm Văn Hiếu – phó chủ tịch UBND xã Khánh An dự.

Tại lớp tuyên truyền, ông Đỗ Văn Sơ – Nguyên Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau giới thiệu những nội dung chính của Luật HTX năm 2012, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của các Chính phủ và các Bộ, ngành cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể.

(Quang cảnh lớp tập huấn)

Cũng tại lớp tập huấn, người dân đã có nhiều ý kiến cũng như đặt ra các câu hỏi liên quan đến quy trình, thủ tục thành lập HTX, tổ hợp tác; quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia HTX. Điều đó chứng tỏ người dân trong địa bàn xã Khánh An ngày càng quan tâm đến mô hình kinh tế tập làm ăn tập trung hỗ trợ nhau cùng phát triển kinh tế hộ. Nhu cầu thành lập các tổ chức kinh tế trong đó có HTX. Từ đó giúp cho hộ nông dân ý thức, tự nguyện góp vốn, góp sức cùng tham gia vào HTX kiểu mới nhằm tăng thu nhập, giúp HTX nhanh chóng đi vào ổn định, mang lợi ích cho thành viên và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Sau lớp tập huấn hy vọng rằng trong thời gian tới trên địa bàn xã huyện U Minh nói chung và xã Khánh An nói riêng sẽ có nhiều HTX, tổ hợp tác được thành lập, hoạt động kinh doanh hiệu quả góp phần nâng cao đời sống cho người nông dân, đóng góp tích cực vào hoàn thiện các mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Theo: Trịnh Văn Dự