“Hội quán” là mô hình quy tụ nông dân cùng chia sẻ kinh nghiệm, phương án sản xuất nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường tiêu thụ, phương thức làm ăn giỏi... Hội quán là một không gian linh hoạt, cởi mở, không bị áp đặt từ bên trên. Trong không gian Hội quán, người người tôn trọng nhau, nhà nhà quý mến nhau, cấp uỷ đảng, chính quyền gần dân và dân bên cạnh cấp uỷ, chính quyền. Tất cả đến với nhau, cùng nhau kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn cho xóm mình, làng mình, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh để thích nghi với xu thế mới, điều kiện mới. Tất cả đều hướng tới làm sao cho cuộc sống trong làng, trong phố ngày một tốt đẹp hơn, nông nghiệp bền vững hơn, để rồi, chính bà con và con cháu của mình sẽ là những người được thụ hưởng từ thành quả do chính mình gầy dựng.

 Tại Hội nghị, ông Trần Văn Mân – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Báo cáo kết quả tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch xây dựng mô hình “Hội quán” năm 2020. Kết quả thực hiện các văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 15/10/2019, Công văn số 8764/UBND-KT ngày 25/11/2019 về Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020 và Công văn số 1234/UBND-KT ngày 28/02/2020 về xây dựng thí điểm 09 mô hình “Hội quán” trên địa bàn tỉnh.

Ông Đỗ Văn Sơ – Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, nguyên Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa V (2016-2020) triển khai Kế hoạch 19/BCĐ, ngày 24/3/2020 của Ban Chỉ đạo 1788 và Quyết định 179/QĐ-BCĐ ngày 13/5/2020 về việc thành lập Tổ tư vấn xây dựng thí điểm 09 mô hình “Hội quán” trên địa bàn tỉnh Cà Mau và quy trình thành lập “Hội quán”.

Kết thúc buổi Hội nghị, Ông Nguyễn Chí Thuần – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu triển khai kế hoạch thực hiện trong thời gian tới và kế hoạch tổ chức đoàn đi học tập mô hình “Hội quán” cho các thành viên trong Tổ tư vấn tại tỉnh Đồng Tháp vào ngày 11-12/12/2020./.

Theo: Tuyết Trinh