1. Văn phòng

Chánh Văn phòng: Đỗ Ngọc Nhiên

Điện thoại cơ quan: 02903.830188 – Di động: 0919.083.385

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Như Ý

Điện thoại cơ quan: 02903.830188 – Di động: 0911.925.083

2. Phòng Kế hoạch – Phong trào

Trưởng phòng: Trần Như Thùy

Điện thoại cơ quan: 02903.550946 

3. Ban Kiểm tra

Trưởng ban: Nguyễn Thu Thảo

Di động: 0945.513.515

4. Trung tâm dịch vụ hỗ trợ HTX, DN vừa và nhỏ

Giám đốc: Trần Quốc Hương

Điện thoại cơ quan: 02903.567.574 – Di động: 0943.017.701

Phó Giám đốc: Mai Bão Giang

Điện thoại cơ quan: 02903.835507 – Di động: 0916.303.201

6. Quỹ hỗ trợ phát triển HTX

Giám đốc: Mai Bão Giang

Điện thoại cơ quan: 02903.835507 – Di động: 0916.303.201