Tại buổi làm việc, Đoàn công tác nghe lãnh đạo HTX DVNN Kinh Dớn báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và tình hình hoạt động của 6 tháng đầu năm 2019. Hiện tại có 65 thành viên, với 123ha, vốn điều lệ 200 triệu đồng, ngành nghề sản xuất: sản xuất, tiêu thụ lúa chất lượng cao; cung cấp vật tư nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp; sản xuất lúa giống... trong năm 2018 lợi nhuận sau thuế của HTX là 49,5 triệu đồng. Về hỗ trợ của Nhà nước, HTX được hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc, Liên minh HTX tỉnh cho vay vốn từ nguồn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX là 500 triệu đồng.

 Bên cạnh đó, HTX DVNN Kính Dớn cũng đề nghị Đoàn công tác tỉnh xem xét ưu tiên hỗ trợ được 01 máy cấy để phục vụ thành viên và nhân dân trên địa bàn xã và đến thời điểm thu hoạch lúa được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi khoảng 2 tỷ trong vòng 40 ngày để đủ tiền thu mua hết lúa của 65 hộ thành viên trên 123ha.

(Quang cảnh buổi làm việc)

Qua buổi làm việc, Ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng đoàn công tác đề nghị các sở ngành, UBND huyện Trần Văn Thời quan tâm hỗ trợ cho HTX DVNN Kinh Dớn phát triển mạnh hơn nữa; về phần máy cấy giao Sở Khoa học–Công nghệ xem xét hỗ trợ cho HTX khi đủ điều kiện và đối với vốn vay để thu mua lúa của hộ thành viên HTX, giao cho Liên minh HTX tỉnh xem xét hỗ trợ cho HTX, nếu vượt thẩm quyền thì trình UND tỉnh cho ý kiến.   

Theo: Trọng Thịnh