(Quang cảnh lớp học)

Theo chương trình lớp học diễn ra từ ngày 09-11/10/2019, các học viên sẽ được các giảng viên của Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - kế hoạch trình bày, trao đổi các nội dung: (1) Kỹ năng hoạch định chiến lượt phát triển HTX; (2) Nâng cao kỹ năng quản trị và điều hành HTX hiệu quả; (3) Nâng cao năng lực quản trị HTX thích ứng với hội nhập kinh tế quốc tế. Trong quá trình học, các học viên sẽ hiểu rõ hơn kỹ năng hoạt động của lãnh đạo, quản lý HTX tại địa phương và viết bài thu hoạch cuối khóa.

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, ông Trần Văn Mân, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh nêu bật vai trò và tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý HTX. Do đó, các học viên phát huy cao tính tự giác, tích cực trong thời gian học tập nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Hy vọng chương trình bồi dưỡng này sẽ góp phần giúp cho các học viên hiểu rõ vị trí, nhiệm vụ và những kỹ năng cần có trong công tác lãnh đạo, quản lý HTX. Sau khóa học này các học viên ngoài kiến thức học được từ các giảng viên sẽ có thêm kinh nghiệm trong công tác quản lý HTX thông qua các hoạt động trên lớp hằng ngày. Đồng thời, yêu cầu các học viên  tham gia học nghiêm túc và đầy đủ các nội dung chương trình và thực hiện tốt quy chế lớp học./.

 Theo: Tuyết Trinh