Thiết thực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), Ban chấp hành Liên minh hợp tác xã Việt Nam đã Quyết nghị  triển khai dự án công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” có quy mô khoảng 04 ha gồm hồ trồng sen và các công trình kiến trúc mang đậm nét dân gian tái hiện tuổi thơ sinh ra và lớn lên của Bác Hồ với tổng mức đầu tư dự kiến là 18 tỷ đồng.

Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau xây dựng kế hoạch vận động, kêu gọi đóng góp kinh phí xây dựng công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau:

 Liên minh hợp tác xã Cà Mau