Công trình "Hợp tác xã với Bác Hồ" có quy mô khoảng 4ha gồm hồ trồng sen và các công trình kiến trúc mang đậm nét dân gian tái hiện tuổi thơ sinh ra và lớn lên của Bác Hồ với tổng mức đầu tư dự kiến là 18 tỷ đồng.

Công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” có ý nghĩa chính trị, văn hóa, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của cả hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đối với tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho khu vực kinh tế hợp tác, HTX. Đây là công trình thiết thực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chào mừng Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

(Hình ảnh quê Bác ở Nam Đàn, Nghệ An. Ảnh minh họa, nguồn internet)

Công trình "Hợp tác xã với Bác Hồ" có quy mô khoảng 4ha gồm hồ trồng sen và các công trình kiến trúc mang đậm nét dân gian tái hiện tuổi thơ sinh ra và lớn lên của Bác Hồ với tổng mức đầu tư dự kiến là 18 tỷ đồng.

Công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” có ý nghĩa chính trị, văn hóa, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của cả hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đối với tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho khu vực kinh tế hợp tác, HTX. Đây là công trình thiết thực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chào mừng Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

(Hình ảnh minh họa, nguồn internet)

Đồng thời công trình cũng là “địa chỉ đỏ” để tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng tới cán bộ, công nhân viên và người lao động trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam về tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách, hình ảnh giản dị nhưng thanh cao của Bác Hồ, góp phần xây dựng hình ảnh, nâng cao vị thế, vai trò của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong xã hội.

Để công trình hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2020), Liên minh HTX Việt Nam kêu gọi mỗi cán bộ, viên chức, người lao động đóng góp kinh phí xây dựng công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” tối thiểu 01 triệu đồng.

Đối với các cá nhân có mức đóng góp từ 50 triệu đồng và các tập thể có mức đóng góp từ 500 triệu đồng trở lên sẽ được Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam tặng Bằng khen và ghi danh trên bia đá tại công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ”.

Đối với các cá nhân có mức đóng góp từ 20 triệu đồng và các tập thể có mức đóng góp từ 200 triệu đồng trở lên sẽ được Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam tặng Bằng khen.

- Tất cả các tập thể, cá nhân có đóng góp kinh phí xây dựng công trình đều được ghi danh trong “Sổ vàng” của Liên minh HTX Việt Nam.

- Khuyến khích các tập thể, cá nhân đóng góp kinh phí xây dựng riêng một trong các hạng mục công trình theo thiết kế được Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam phê duyệt (hạng mục đó sẽ được mang tên tập thể, cá nhân đóng góp).

Kinh phí đóng góp xin gửi về Liên minh HTX Việt Nam như sau:

- Đối với tiền mặt xin gửi về Văn phòng Liên minh HTX Việt Nam, địa chỉ: số 6, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Đối với tiền chuyển khoản xin gửi về tài khoản số: 010 000 003 192 5012 tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch, tên tài khoản: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nội dung chuyển khoản ghi rõ Đơn vị_ đóng góp kinh phí xây dựng công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ”.

- Sau khi nhận được số tiền đóng góp của các tập thể, cá nhân, Liên minh HTX Việt Nam sẽ gửi thư cảm ơn và ghi nhận giá trị kinh phí đóng góp tới từng tập thể, cá nhân. Văn phòng Liên minh HTX Việt Nam có trách nhiệm thống kê đầy đủ, chi tiết tổng số tiền đóng góp. Ban Chỉ đạo Dự án có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng kinh phí, quy trình đầu tư theo đúng mục đích và quy định.

- Kết thúc Dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm quyết toán Dự án theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch. Giá trị quyết toán Dự án và hình ảnh chính của công trình sẽ được đăng tải công khai trên trang web http://www.vca.org.vn/ để các tập thể, cá nhân đóng góp kinh phí được biết.

vca.org.vn