Ngày 4/8/2021, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam đã ban hành Chương trình số 503/CTr-LMHTXVN về kết nối cung - cầu, tiêu thụ hàng hóa do HTX, THT sản xuất theo chuỗi cung ứng; đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các địa phương thực hiện giãn cách xã hội (Chương trình 503).       

Chương trình 503 của Liên minh HTX Việt Nam; hướng dẫn cách tạo tài khoản bán hàng cho các HTX trên Cổng thông tin lmhtxvnmart.com.vn

Chương trình 503 sẽ thực hiện kết nối cung - cầu, tiêu thụ sản phẩm cho các HTX, THT bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với phương pháp thu thập thông tin, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho HTX, THT trên toàn quốc và nhằm giúp các thành viên THT, HTX làm quen và thành thạo dần với việc giao dịch điện tử, từng bước chuyển đổi số để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hiệu quả trên tất cả các sàn giao dịch thương mại điện tử.

Sau khi thực hiện các văn bản chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam về Chương trình kết nối cung – cầu, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa do các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất theo chuỗi cung ứng, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các địa phương thực hiện giãn cách xã hội. Liên minh HTX tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác (gọi tắt là tổ 503), trong đó Ông Nguyễn Chí Thuần - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cà Mau làm tổ trưởng và gồm các thành viên khác của Tổ. Tổ 503 đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho HTX và lập danh sách các HTX tham gia kết nối cung – cầu và đưa lên sàn giao dịch.

Có 15 HTX tham gia với nhiều sản phẩm khác nhau và nhiều HTX sản xuất kinh doanh sản phẩm chủ lực của tỉnh như: cua sống, tôm khô, gạo ST24, dưa bồn bồn,…Nhiều sản phẩm của HTX có bao bì, nhãn hiệu, được chứng nhận sản phẩm vệ sinh an toàn thực phẩm và sản phẩm tham gia OCOP như gạo ST24 của HTX Dịch Vụ Sản Xuất Lúa Tôm Trí Lực.

 Đây là chương trình hết sức có ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác, vai trò, trách nhiệm của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam từ trung ương đến địa phương đối với sự phát triển kinh tế tập thể, HTX và với đất nước trong giai đoạn khó khăn.

                                                                                                                                Theo: Mỹ Hằng