Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe các tham luận về: Ứng dụng chuyển đổi số trong HTX; sàn giao dịch tiêu thụ sản phẩm HTX; phần mềm nhật ký sản xuất của HTX; kinh nghiệm hoạt động chuyển đổi số của HTX tại Cộng hòa Liên bang Đức.

(Quang cảnh hội thảo)

Bên cạnh đó, các chuyên gia cùng đại diện Liên minh HTX các tỉnh/thành phố phía Nam cũng đã trình bày về những khó khăn, vướng mắc việc chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản. Đồng thời, thảo luận đưa ra một số phương hướng để đẩy mạnh việc chuyển đổi số tại các HTX khu vực phía Nam.

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu và cần thiết đối với hệ thống Liên minh HTX hiện nay nhằm xây dựng nền tảng số cho liên minh HTX; phục vụ kết nối, quản lý, điều hành thông suốt hệ thống hành chính của liên minh HTX; cung cấp và chia sẻ thông tin kịp thời về pháp luật, thị trường, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho các HTX thành viên; xây dựng môi trường chia sẻ và tổng hợp dữ liệu, kết nối cung-cầu dựa trên các công nghệ số,...

Chuyển đổi số trong NN nhằm tạo dựng môi trường, hệ sinh thái số NN làm nền móng, kiến tạo thể chế, thúc đẩy chuyển đổi từ “sản xuất NN” sang “kinh tế NN”; phát triển nền NN công nghệ cao theo hướng chú trọng NN thông minh, NN chính xác, tăng tỷ trọng của NN công nghệ số trong nền kinh tế.

Song để hoàn thành mục tiêu đề ra đòi hỏi phải hoàn thiện môi trường pháp lý; hoàn thiện, nâng cao chất lượng hạ tầng số; xây dựng, phát triển nền tảng số; phát triển dữ liệu; phát triển các ứng dụng, dịch vụ; bảo đảm an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn nhân lực.

Hội thảo nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức trong thực hiện chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh; tăng cường kết nối cung - cầu, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, trao đổi thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh; thúc đẩy liên kết chuỗi sản xuất, cung ứng bền vững./.

Theo: Trọng Thịnh