Đến dự hội nghị có các vị là Ủy viên BCH Liên minh hợp tác xã; đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, TP; đại diện các HTX tham gia chuỗi theo Quyết định 445 của Thủ tướng Chính phủ và theo chuổi Liên minh hợp tác xã Việt Nam; các vị là lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị Liên minh hợp tác xã tỉnh và đại diện Báo Cà Mau, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh đến dự và đưa tin.

(Đồng chí Đỗ Văn Sơ - Chủ tịch Liên minh LMHTX phát biểu)

Tại Hội nghị này, các vị là Ủy viên Ban chấp hành Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau nghe Ban Thường vụ thông qua báo cáo sơ kết tình hình phát triển kinh tế tập thể; hoạt động của Ban chấp hành Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau 6 tháng đầu năm; đề ra những nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; nghe Uỷ ban kiểm tra Liên minh hợp tác xã tỉnh báo cáo công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm và đề ra công tác kiểm tra 6 tháng cuối năm 2018 và lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên Thướng trực Liên minh HTX tỉnh khóa V (nhiệm kỳ 2016-2021) theo chỉ đạo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Qua 6 tháng đầu năm tình hình phát triển kinh tế tập thể như sau:

- Về Tổ hợp tác (THT): Sáu tháng đầu năm toàn tỉnh thành lập mới được 68 tổ hợp tác (THT), giải thể 33 THT. Hiện tại toàn tỉnh có 1.076 THT. Trong đó, có 1.056 THT được UBND cấp xã chứng thực. 

+Lĩnh vực nông nghiệp: 1.029 THT

+Lĩnh vực phi nông nghiệp: 47 THT

- Về Hợp tác xã (HTX): Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tư vấn, tuyên truyền, vận động thành lập mới 19 HTX, đạt 100% kế hoạch năm 2018. Giải thể 04 HTX.

Đến nay, toàn tỉnh có 167 HTX. Trong đó, đang hoạt động 150 HTX và ngưng hoạt động là 17 HTX. Tăng 06 HTX so với cùng kỳ và tăng 15 HTX so với cuối năm 2017, với tổng vốn điều lệ đăng ký là 225.159 triệu đồng; có 3.032 thành viên; tạo việc làm cho 3.888 lao động. Doanh thu bình quân ước đạt 410 triệu đồng, lợi nhuận bình quân là 57 triệu đồng, thu nhập bình quân của thành viên 3,5 triệu đồng/tháng/HTX.

Phân theo các lĩnh vực cụ thể như sau:  Lĩnh vực nông nghiệp: 94 HTX; Lĩnh vực phi nông nghiệp: 54 HTX; Quỹ tín dụng nhân dân: 02 Quỹ.

Cũng tại hội nghị này, nhiều đại biểu phát biểu và đưa ra nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ để đưa kinh tế tập thể tỉnh phát triển kịp với các còn khác trong khu vực và trong cả nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ông Đỗ Văn Sơ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh - Phó Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triên và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh đề nghị các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau cần tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, nhất là Kết luận của Bộ chính trị về đầy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Luật HTX năm 2012 sâu rộng các cấp, các ngành, khu vực kinh tế tập thể và nhân dân trong tỉnh, tập trung củng cố, khắc phục những hạn chế, yếu kém đối với các HTX hiện có, nhất là đối với các HTX nông nhiệp; phát triển HTX ở những nơi thực sự có nhu cầu hợp tác và hội đủ các điều kiện, nhất là ở các xã được chọn xây dựng nông thôn mới và tập trung hỗ trợ các HTX được chọn thực hiện Quyết định 445 của Thủ tướng Chính phủ và các HTX tham gia chuỗi của Liên minh HTX Việt Nam; coi trọng chất lượng và hiệu quả trong xây dựng, tổ chức và hoạt động của HTX.

Theo: Trọng Thịnh