Đến dự có ông Nguyễn Phương Bắc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; chủ trì Hội nghị có Ông Đỗ Văn Sơ - Ủy viên BTV Liên minh HTX Việt Nam- Chủ tịch Liên minh HTX; cùng các Phó Chủ tịch và Hội nghị có mặt 27/35 các vị Ủy viên BCH Liên minh HTX tỉnh Cà Mau khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thay mặt Ban Thường vụ, ông Nguyễn Chí Thuần – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trình bày báo cáo sơ kết tình hình phát triển kinh tế tập thể, hoạt động của Liên minh HTX tỉnh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020, với kết quả đạt được: Thành lập mới được 11 HTX, đạt 24% kế hoạch năm. Sáu tháng đầu năm, toàn tỉnh có 226 HTX. Trong đó, đang hoạt động 196 HTX, 27 HTX ngưng hoạt động, với tổng vốn điều lệ 254.053 triệu đồng; có 3.421 thành viên; tạo việc làm cho 3.309 lao động; có 131 HTX nông nghiệp, 67 HTX phi nông nghiệp và 02 quỹ tín dụng nhân dân; thành lập mới được 06 THT. Toàn tỉnh hiện có 1.031 THT, gồm 1.015 thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 31 THT thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp.

(Quang cảnh buổi hội nghị)

Bên cạnh đó, cũng phối hợp địa phương mở được: 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý HTX nông nghiệp; 04 lớp bồi dưỡng kiến thức KTTT cho cán bộ chủ chốt cấp xã; tư vấn, hỗ trợ 06 HTX về bao bì, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm HTX tham gia hội chợ thường niên năm 2020 và hỗ trợ thành lập mới cho 01 HTX; hỗ trợ giải ngân 05 dự án mới cho HTX vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, với số tiền là 950 triệu đồng.

Cũng tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh trình Ban chấp hành cho ý kiến về dự thảo văn kiện và nhân sự tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và nhân sự Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025; sau nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận tại hội ngh của các Ủy viên Ban chấp hành và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm nhân sự gới thiệu tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và nhân sự Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả 100% Ủy viên Ban chấp hành có mặt thống nhất danh sách nhân sự do Ban Thường vụ trình tại hội nghị và thống nhất giao lại cho Ban Thường vụ hoàn chỉnh hồ sơ trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh theo quy định.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Trọng Nhân – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh thông qua dự thảo Quyết định phân bổ đại biểu dự Đại hội cho các huyện, TP Cà Mau và xin ý kiến Ban chấp hành về Đoàn đại biểu dự Đại hội Liên minh HTX Việt Nam theo quyết định phân bổ.

Kết thúc cuộc hội nghị, Ông Đỗ Văn Sơ – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đề nghị các Ủy viên Ban chấp hành tiếp tục quan tâm hỗ trợ Ban Thường vụ chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội Liên minh HTX tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng chỉ đạo.

Theo Nguyễn Thu Thảo