Tại lớp tuyên truyền, ông Đỗ Văn Sơ –UVBTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cà Mau giới thiệu những nội dung chính của Luật HTX năm 2012; những kiến thức KTTT gồm HTX kiểu cũ – HTX kiểu mới, lợi ích của HTX, quy trình thành lập HTX; hướng dẫn các kỹ năng xây dựng phương án, điều lệ cho HTX; các chính sách của Nhà nước hỗ trợ về phát triển HTX; cách thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia HTX; Định hướng sản xuất, điều hành kinh doanh trong HTX và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cho các học viên là lãnh đạo chủ chốt các đoàn thể chính trị tại huyện nắm.

(Quang cảnh lớp học)

Qua tập huấn giúp các học viên hiểu rõ những kiến thức cơ bản về HTX nông nghiệp, phân tích được các nguyên tắc, đặc điểm, thách thức trong quản trị của HTX, cung cấp đầu vào và marketing cho HTX, góp phần phát triển KTTT huyện nhà.

Sau lớp tập huấn, hy vọng rằng trong thời gian tới trên địa bàn huyện sẽ có nhiều HTX, tổ hợp tác được thành lập, hoạt động kinh doanh hiệu quả góp phần nâng cao đời sống cho người nông dân, đóng góp tích cực vào hoàn thiện các mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

Theo: Mỹ Hằng