Mục đích thành lập HTX nhằm góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho thành viên, tạo mô hình mới có hiệu quả, xây dựng nông thôn mới. HTX thành lập với 27 thành viên, ban đầu với số vốn điều lệ đăng ký là 500 triệu đồng, HTX đăng ký ngành nghề: Sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và cung ứng các dịch vụ sản phẩm nông nghiệp... Tại Hội nghị đã biểu quyết thông qua Điều lệ, Phương án sản xuất kinh doanh của HTX và đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên và 01 Kiểm soát viên.

(Đại diện HTX ra mắt Hội nghị)

Thay mặt Đảng ủy, UBND xã ông Nguyễn Thanh Nghiêm –Chủ tịch UBND xã Biển Bạch Đông phát biểu chỉ đạo, đề nghị HĐQT HTX nhanh chóng hoàn thành các thủ tục để công nhận HTX theo quy định và ổn định đi vào hoạt động. Mong rằng trong thời gian tới với sự tâm huyết, nổ lực điều hành của tập thể Hội đồng quản trị và cộng với sự ủng hộ của các thành viên, HTX sẽ phát triển tốt là một địa chỉ điển hình của xã về mô hình HTX kiểu mới làm ăn có hiệu quả..

Tại Hội nghị, ông Vũ Văn Trí vừa được hội nghị bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đã chân thành cám ơn đại diện Liên minh HTX, đại diện phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Đảng ủy, UBND, Hội nông dân xã Biển bạch Đông đã tư vấn, hỗ trợ giúp HTX thành lập và đi vào hoạt động; ghi nhận các ý kiến phát biểu của đại biểu các cấp và sẽ hoàn thiện Điều lệ cũng như phương án sản xuất kinh doanh, đồng thời cam kết nỗ lực lãnh đạo điều hành HTX hoạt động có hiệu quả mang lại lợi ích cho thành viên và góp phần cùng UBND xã Biển Bạch Đông phát triển kinh tế - xã hội.

Theo:  Tuyết Trinh