Huyện Ngọc Hiển là vùng nuôi tôm, nuôi cua là chủ yếu. Gần đây mô hình nuôi tôm, cua phát triển rất nhanh. Ðể giúp nghề nuôi tôm, cua của huyện nói chung, xã Viên An nói riêng phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững thì việc cung cấp con giống chất lượng cho người dân nuôi tôm để nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững là rất cần thiết và sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Sản xuất tôm giống, cua giống theo kiểu riêng lẻ, tự chủ như trước dần đã không còn phù hợp với tiến trình phát triển ngày càng mạnh mẽ của thị trường vốn cạnh tranh khốc liệt. Vì thế, việc thành lập HTX để trao đổi, đổi mới phương thức quản lý, đầu tư mới thiết bị kỹ thuật, có cơ hội vay vốn, mở rộng thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu…Từ đó hỗ trợ, giúp đỡ các thành viên trong sản xuất, kinh doanh tạo sức mạnh nội lực tổng hợp, tạo được cảnh quan nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển nhằm tạo thu nhập cao và ổn định cuộc sống cho thành viên và người lao động.

Tại Hội nghị thành lập HTX, Hội nghị đã thông qua chi tiết phương án, điều lệ của HTX và các đại biểu đã thảo luận và thống nhất Điều lệ và phương án hoạt động của HTX cua giống Nguyễn Quyền - nhiệm kỳ 2020-2025, được biểu quyết dưới sự tán thành của 100% thành viên. Qua đó, Hội nghị đã bầu Hội đồng quản trị gồm 03 người, 01 kiểm soát viên; ông Đinh Hoàng Đuôn được bầu làm Chủ tịch Hội quản trị kiêm Giám đốc và ông Tạ Quốc Thanh làm kiểm soát viên HTX. HTX đăng ký vốn điều lệ ban đầu là 350 triệu đồng, với 07 thành viên. HTX đăng ký ngành nghề hoạt động: sản xuất và cung ứng các mặt hàng thủy sản: tôm giống, cua giống.

Phát biểu tại hội nghị, Ông Trần Văn Mân – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh chúc mừng các đồng chí vừa được bầu vào HĐQT, kiểm soát viên HTX cua giống Nguyễn Quyền. Đồng thời tư vấn cho HTX về những kinh nghiệm quản lý, điều hành hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống cho thành viên, nhân dân trên địa bàn và hoàn thiện thủ tục đăng ký HTX./.

                                                                                                                   Theo: Mỹ Hằng