Huyện Trần Văn Thời là một trong những đơn vị dẫn đầu trong toàn tỉnh Cà Mau về phát triển nông nghiệp. Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề nông, đó là trồng lúa và nuôi trồng thủy sản vì vậy dịch vụ nông nghiệp như thuốc thú y thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), giống cây trồng, hay dịch vụ phân bón… giải quyết đáng kể nhu cầu về vật tư nông nghiệp cho người dân. Bên cạnh đó, phát triển chăn nuôi cũng rất tiềm năng do có nguồn phụ phẩm nông nghiệp dồi dào, nhu cầu thị trường sản phẩm thịt gia súc, gia cầm là rất lớn. Việc cung cấp thức ăn gia súc, gia cầm sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm, bà con trên địa bàn thị trấn Trần Văn Thời qua quá trình tuyên truyền, vận động đến nay đã được 18 hộ tự nguyện viết đơn tham gia HTX và thống nhất thành lập “HTX dịch vụ nông nghiệp Khóm 3”.

            (HĐQT HTX dịch vụ nông nghiệp Khóm 3 ra mắt Hội nghị)

Tại Hội nghị đã biểu quyết, thông qua danh sách 18 thành viên, thông qua Điều lệ, Phương án sản xuất kinh doanh của HTX; bầu ra Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên và 01 Kiểm soát viên HTX. Vốn điều lệ của HTX do thành viên tự nguyện đóng góp, tổng số vốn ban đầu là 2.600.000.000 đồng. HTX đăng ký ngành, nghề dịch vụ vật tư nông nghiệp; thuốc BVTV, thuốc thú y thủy sản; phân bón; thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; lúa giống. Mục đích thành lập HTX nhằm góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho thành viên, tạo mô hình mới có hiệu quả. Trước mắt, HTX cung cấp dịch vụ cho các thành viên trong HTX thông qua hợp đồng cam kết giữa HTX với thành viên, dần về sau mở rộng khách hàng là bà con lân cận trong vùng.

                               (Hội đồng quản trị HTX ra mắt Hội nghị)

Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Lê Văn Nghiệm – Chủ tịch HĐQT đã chân thành cám ơn đại diện Phòng Nông nghiệp huyện Trần Văn Thời, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Hội nông dân huyện, Hội đồng nhân dân thị trấn Trần Văn Thời đã tư vấn, hỗ trợ giúp HTX thành lập và đi vào hoạt động; tiếp thu các ý kiến phát biểu của đại hội các cấp và sẽ hoàn thiện Điều lệ cũng như phương án sản xuất kinh doanh, đồng thời cam kết nỗ lực lãnh đạo điều hành HTX hoạt động có hiệu quả mang lại lợi ích cho thành viên, sẽ cố làm tốt các dịch vụ trong HTX, đưa HTX ngày càng phát triển, tạo công ăn việc làm cho thành viên, đáp ứng sự kỳ vọng của các ngành các cấp đã hỗ trợ cho HTX và trọng trách của thành viên tin tưởng giao cho. 

                                                                                                             Theo:  Mỹ Hằng