Đến dự buổi khai giảng có ông Đỗ Văn Sơ - Ủy viên BTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cà Mau; ông Sử Văn Minh, Phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời; Tiến sĩ Võ Hồng Tú - giảng viên Khoa Phát triển nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ; ông Trương Thanh Hải, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp; Đại diện Phòng Tài chính–Kế hoạch huyện Trần Văn Thời và 79 học viên là cán bộ chủ chốt các xã Phong Lạc, Khánh Bình Đông, Khánh Hưng, Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời tham dự.

Thời gian tập huấn là 02 ngày, các học viên được tiếp thu nhiều chuyên đề nhưng có 4 chuyên đề trọng tâm như: Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/03/2020 của Bộ Chính trị; Triển khai xây dựng thí điểm 9 mô hình “Hội quán” trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Phân loại và đánh giá HTX theo Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Triển khai “Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP” tỉnh Cà Mau giai đoạn 2019 – 2020 và định hướng năm 2030…

(Quang cảnh lớp học)

Cán bộ chủ chốt có tầm quan trọng trong liên kết, hợp tác đối với phát triển nông nghiệp của tỉnh Cà Mau. Để có chỉ đạo sát sao đối với các giải pháp phát triển kinh tế tập thể, lãnh đạo cơ sở phải hiểu được bản chất của “Chương trình OCOP” và mô hình “Hội quán”; Qua lớp tập huấn này mong các anh chị vận dụng kiến thức đã học về đơn vị mình quan tâm áp dụng triển khai thực hiện nhằm phát triển mô hình kinh tế tập thể tại địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực về vật chất và tinh thần cho thành viên và nhân lao động trong vùng, góp phần tạo điều kiện cho địa phương hoàn thành tiêu chí 13 trong xây dựng nông thôn mới.

Cuối khóa học, học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức kinh thế tập thể cho cán bộ chủ chốt cấp xã năm 2020./. 

Theo Nguyễn Thu Thảo